Numer wpisu
253/B/2009
Dotyczy
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia pn.: Budowa wytwórni mas bitumicznych w Rybniku przy ul. Poligonowej
Znak sprawy
Ek I-7624/00039/09
Data wydania
2009-08-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Dynamic s.c., piotr Jojko, Robert Kozicki, ul. Gwarków 8/15, 44-100 Gliwice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-08-12