Numer wpisu
268/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na budowę oczka wodnego
Znak sprawy
Ek I-6210/00024/09
Data wydania
2009-08-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Anna i Tadeusz Kokieć, ul. Łączna 45 F, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2009-08-13