Numer wpisu
256/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1435/8, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej 95 w Rybniku – Golejowie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00239/09
Data wydania
2009-08-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma „BALLYVESEY HOLDINGS POLSKA” Sp. z o.o., ul. Podmiejska 95; 44 – 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-08-13