Numer wpisu
257/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1923/113, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 44 w Rybniku - Boguszowicach Starych.
Znak sprawy
Ek I-7635/00228/09
Data wydania
2009-08-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Stanisława Małachowskiego 44; 44 – 251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-08-13