Numer wpisu
261/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacji
Znak sprawy
Ek I-6210/00025/09
Data wydania
2009-08-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ELOROS Sp. z o.o., ul. Maciejkowicka 30, Chorzów
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2009-08-17