Numer wpisu
366/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3162/122, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Myśliwskiej 21 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00247/09
Data wydania
2009-11-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma MIKO SPÓŁKA CYWILNA Beata Uliasz, Paweł Uliasz, ul. Kapitana Leopolda Janiego 29 B; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-08-18