Numer wpisu
264/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 181/1, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ignacego Mościckiego 36 A w Rybniku - Niewiadomiu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00249/09
Data wydania
2009-08-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fuizyczne
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2009-08-19