Numer wpisu
267/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach dz. o nr 3448/36 oraz cmentarza parafialnego (kwatery nr: 5, 6, 15), stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ul.: Rybnickiego 2, Jana Kotucza / Rudzkiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00264/09
Data wydania
2009-08-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA Matki Boskiej Bolesnej, ul. Franciszka Rybnickiego 2; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-08-20