Numer wpisu
270/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1586/84, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jankowickiej 98 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00263/09
Data wydania
2009-08-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Katarzyna i Witold Pinior, ul. Jankowicka 98; 44 – 218 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-08-21