Numer wpisu
271/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1133/147, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Niedobczyckiej 182 A w Rybniku – Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00255/09
Data wydania
2009-08-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Krystyna i Jan Wałach, ul. Niedobczycka 182 A; 44 – 270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-08-24