Numer wpisu
272/B/2009
Dotyczy
Decyzja odmawiająca uchylenia decyzji z dnia 23.12.2008r. w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla "Budowy hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej"
Znak sprawy
Ek I-7624/00024/09
Data wydania
2009-08-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Franciszek i Bernadeta Kurpanik, ul. Wodzisławska 177, 44-218 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-08-24