Numer wpisu
274/B/2009
Dotyczy
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia pn.: Budowa hali bedącej częścią infrastruktury technicznej oczyszczalni ścieków "Boguszpwoce" w której będą przyjmowane, rozdrabniane i uwadniane odpady
Znak sprawy
Ek I-7624/00040/09
Data wydania
2009-08-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
BEST-EKO Sp. z o.o. ul. Gwarków 1 44-240 Żory
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Kuźnik Jarosław (Ek)
Wpis z dnia
2009-08-26