Numer wpisu
275/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
Znak sprawy
Ek I-6210/00028/09
Data wydania
2009-08-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. CHrobrego 2
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2009-08-27