Numer wpisu
278/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2597/298, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Arki Bożka w Rybniku - Kamieniu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00268/09
Data wydania
2009-08-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Andrzej Jarosławski, ul. Teofila Brzozy 39; 44 – 213 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-08-27