Numer wpisu
279/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 280/90 i 1184/260, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ulicy Łącznej 14 w Rybniku – Orzepowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00266/09
Data wydania
2009-08-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 im. Alfreda Szklarskiego, ul. Łączna 14; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-08-27