Numer wpisu
285/B/2009
Dotyczy
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - "Zmiana sposobu użytkowania garażu na dwustanowiskową stację obsługi samochodów osobowych zlokalizowaną w Rybniku przy ul. Śląskiej 26"
Znak sprawy
Ek I-7624/00114/08
Data wydania
2009-08-31
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-RduchK
Wpis z dnia
2009-09-02