Numer wpisu
286/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola berlińska, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1252/112, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ziemskiej w Rybniku – Boguszowicach Starych.
Znak sprawy
Ek I-7635/00278/09
Data wydania
2009-09-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Anna Groborz, ul. Spacerowa 4; 44 - 251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-02