Numer wpisu
287/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2690/94, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 54 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00276/09
Data wydania
2009-09-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Witold Barski, zamieszkały: Veckerhagenerstr. 66; 34233 Fuldatal / B. R. D. Niemcy
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-02