Numer wpisu
288/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1085/95, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Władysława Warneńczyka 11 w Rybniku - Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00267/09
Data wydania
2009-09-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Urszula i Jerzy Szlezinger, ul. Władysława Warneńczyka 11; 44 – 270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-02