Numer wpisu
290/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 150 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1772/110, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej u zbiegu ulic Kornela Makuszyńskiego i Świerklańskiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00282/09
Data wydania
2009-09-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Rajmund Lampert, ul. Zwycięstwa 71 D; 44 – 206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-02