Numer wpisu
289/B/2009
Dotyczy
Postanowienie o sprostowaniu omyłki w pozwoleniu wodnoprawnym
Znak sprawy
Ek I-6210/00016/09
Data wydania
2009-09-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zarząd Dróg Powiatowych ul. Jankowicka 49, Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2
Sposób zakończenia postępowania
Postanowienie
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-03