Numer wpisu
291/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki o numerze 237, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rybnickiej w Rybniku - Ochojcu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00269/09
Data wydania
2009-09-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma SPRZĘT BUDOWLANY Klyszcz Henryk, ul. Pilchowicka 12; 44 -207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-03