Numer wpisu
292/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 50/15, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku - Chwałęcicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00253/09
Data wydania
2009-09-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
GÓRNICZY KLUB ŻEGLARSKI „KOGA - KOTWICA”, ul. Rudzka 244; 44 - 292 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-03