Numer wpisu
293/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1013/31, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Buchalików 36 w Rybniku – Gotartowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00270/09
Data wydania
2009-09-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Irena Sitko, ul. Buchalików 36; 44 - 251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-04