Numer wpisu
295/B/2009
Dotyczy
Postanowienie w sprawie sprostowania omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa ulicy Żorskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku od ulicy Boguszowickiej w Rybniku do granicy Miasta Rybnika"
Znak sprawy
Ek I-7624/00027/09
Data wydania
2009-09-08
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Gmina Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
Cieślik Maria (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-09