Numer wpisu
296/B/2009
Dotyczy
Postanowienie o sprostowaniu omyłki w pozwoleniu wodnoprawnym
Znak sprawy
Ek I-6210/00018/09
Data wydania
2009-09-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Jankowicka 49, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2
Sposób zakończenia postępowania
Postanowienie
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-09