Numer wpisu
297/B/2009
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00062/09
Data wydania
2009-07-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
P.H.U. "RAFMET" Rafał Bombrys, ul. Szkolna 19, 44-323 Połomia
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Działalność prowadzona w Rybniku przy ul. Niemcewicza 14, w miejscu wcześniej funkcjonującego do skupu złomu
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-10