Numer wpisu
299/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 1744/13, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Popielowskiej 67 w Rybniku - Radziejowie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00287/09
Data wydania
2009-09-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Andrzej Mandrela, ul. Generała Leopolda Okulickiego 112; 44 - 274 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-10