Numer wpisu
300/B/2009
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00066/09
Data wydania
2009-07-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Unimark Sp. z o.o., ul. Niwy 38, 34-100 Wadowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-10