Numer wpisu
302/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1819/29, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ks. Jana Pojdy 51 w Rybniku - Kamieniu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00290/09
Data wydania
2009-09-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Helena i Paweł Markiewka, ul. Ks. Jana Pojdy 51; 44 – 213 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-10