Numer wpisu
304/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 4381/7, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Rzecznej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00289/09
Data wydania
2009-09-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rybnickie Służby Komunalne, ul. Jankowicka 41 B; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-11