Numer wpisu
306/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 164/7 i 261/7, stanowiących użytkowanie i współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul.: Gustawa Morcinka 43 i Sportowej 136 A w Rybniku - Niewiadomiu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00294/09
Data wydania
2009-09-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ORŁOWIEC”, ul. Adama Mickiewicza 21; 44 – 280 Rydułtowy
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-14