Numer wpisu
309/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usun. 54 szt. drzew zlokalizowanych w rejonie osadnika Holona I na terenach działek o nr: 936/45, 938/45, 1075/16, 1252/45, stanowiących użytkow. wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Kożdoniów w Rybniku – Chwałowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00307/09
Data wydania
2009-09-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Węglowa S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „CHWAŁOWICE”, ul. 1 Maja 26; 44 – 206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-16