Numer wpisu
310/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2429/53, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Chodkiewicza 41 w Rybniku - Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00275/09
Data wydania
2009-09-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Halina Kwiatoń, ul. Jana Karola Chodkiewicza 41; 44 – 270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-17