Numer wpisu
311/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1840/109, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Za Torem 25 A w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00300/09
Data wydania
2009-09-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Joanna Moczko - Pająk, ul. Za Torem 25 A; 44 – 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-17