Numer wpisu
314/B/2009
Dotyczy
Wdanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 602/203, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wiktora Poloczka 119 w Rybniku - Grabowni.
Znak sprawy
Ek I-7635/00305/09
Data wydania
2009-09-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Renata i Stanisław Morgała, ul. Wiktora Poloczka 119; 44 – 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-17