Numer wpisu
317/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 2808/229, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Alojzego Szewczyka 18 w Rybniku - Kamieniu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00298/09
Data wydania
2009-09-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma „5 M” LOGISTYKA PIEKARNIE CUKIERNIE Beata Bennek, ul. Golejowska 29; 44 - 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-18