Numer wpisu
318/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1536/105, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kardynała Bolesława Kominka 17 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00309/09
Data wydania
2009-09-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Andrzej Popek, ul. Kardynała Bolesława Kominka 17; 44 – 217 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-18