Numer wpisu
319/B/2009
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00068/09
Data wydania
2009-08-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Ekobud" M. Ganczarski, J. Wianecki, W. Marzec S.J. ul. Konarskiego 1, 41-947 Piekary Śląskie
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy rekultywacji terenu KWK Chwałowice zlokalizowanego pomiędzy ulicami Noworadziejowską i Składową
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-22