Numer wpisu
320/B/2009
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00065/09
Data wydania
2009-09-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Transport Ciężki "POLCAB" Norbert Gamoń, ul. Powstańców 18, 44-238 Przegędza
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy terenu bazy samochodowej, położonej w Rybniku przy ul. Sosnowej 5
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-22