Numer wpisu
321/B/2009
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00074/09
Data wydania
2009-08-31
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
TRANS-VICTORIA Sp. z o.o., ul. Drzymały 2, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-22