Numer wpisu
323/B/2009
Dotyczy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji do wytrawiania stali o łacznej pojemności wanien procesowych do 30 m3 w Katowicach na ulicy Żelaznej 9"
Znak sprawy
Ek I-7624/00043/09
Data wydania
2009-09-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika zgodnie z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach
Nazwa podmiotu
BGH Polska Sp. z.o.o., ul. Żelazna 9, 40-851 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-29