Numer wpisu
324/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 922/57, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, administrowanej przez Zespół Szkół Zawodowych, położonej przy ulicy 11 Listopada 45.
Znak sprawy
Ek I-7635/00230/09
Data wydania
2009-09-30
Nazwa organu
Przezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zespół Szkół Zawodowych, ul. 11 Listopada 45; 44 – 330 Jastrzębie Zdrój
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-30