Numer wpisu
334/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1042/86, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, administrowanej przez Szkołę Podstawową nr 16.
Znak sprawy
Ek I-7635/00229/09
Data wydania
2009-10-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Szkoła Podstawowa nr 16 im. prof. Rudolfa Ranoszka, ul. Komuny Paryskiej 18 C; 44 – 338 Jastrzębie Zdrój
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-30