Numer wpisu
325/B/2009
Dotyczy
Odmowa zmiany decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00068/08
Data wydania
2009-12-08
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
UNIMARK Sp. z o.o., ul. Niwy 38, 34-100 Wadowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Decyzja utrzymana w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 17.06.2009 r.
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-10-02