Numer wpisu
326/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji
Znak sprawy
Ek I-6210/00030/09
Data wydania
2009-10-06
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Real, ul. Kotucza 100, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2009-10-06