Numer wpisu
327/B/2009
Dotyczy
Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7672/00032/03
Data wydania
2009-09-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PCC RAIL TABOR S.A., ul. Kłokocińska 51, 44-251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-10-07