Numer wpisu
333/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne dla ASD TOYOTA Konsek przy ul. Prostej 100 w Rybniku na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji
Znak sprawy
Ek I-6210/00031/09
Data wydania
2009-10-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
TOYOTA KONSEK, ul. Moniuszki 8, 44-240 Żory
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2009-10-12