Numer wpisu
33/B/2010
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z terenu salonu samochodowego Toyota Konsek przy ul. Prostej 100
Znak sprawy
Ek I-6210/00032/09
Data wydania
2010-01-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Toyota Konsek, ul. Moniuszki 8, 44-240 Żory
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2009-10-12