Numer wpisu
331/B/2009
Dotyczy
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Błękitnej-Małachowskiego w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7624/00049/09
Data wydania
2009-10-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Miasto Rybnik- Pełnomocnik Pan Stanisław Tatarczyk -Pracownia Projektowa "TENSA", ul. Kłokocińska 46, 44-251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-10-13